top of page

Acerca de

IMG_5125.jpg

Adatkezelési tájékoztató   

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza Erdélyi Mónika e.v. (Szolgáltató) által üzemeltetett, a www.mollyerdelyi.com domain néven elérhető oldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás I Esküvő I Brand I Videó ) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét a Szolgáltató biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Adatkezelő

 • Társaság/szolgáltató/adatkezelő: Erdélyi Mónika e.v. (továbbiakban Szolgáltató)

 • Székhely címe: 1105 Budapest Előd utca 4.  (nincs ügyfélkiszolgálás)

 • E-mail: mollyphoto.m@gmail.com 

 • Telefon: +36 70 33 89409

 • Adószám: 56907553-1-42

 • EV nyilvántartási szám: 55610953

 • Képviseli: Erdélyi Mónika

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken, illetve a mollyphoto.m@gmail.com mail címen tud adatvédelmi témában is érdeklődni.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. 

 

Adatkezelésünk GDPR és magyar törvény kompatibilis

Ez azt jelenti, hogy a tájékoztató jogalapját a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) adja. 

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja, így weboldalunk működése kezdetétől fogva jogkövető volt, betartotta a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) törvényi paragrafust is. A teljes törvényi hivatkozási listát az adatkezelési tájékoztató végén találod meg.

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elveink

Az adataid védelme számunkra kiemelten fontos. A személyes adataid kezelését jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kezeljük, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a szükséges adatmennyiségre korlátozzuk, biztonságosan, korlátozott tárolhatósággal tároljuk.

 

Mi biztosítja a jogszerűséget számodra

Az adatkezelés jogalapját szabályozhatja törvény pl. a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdése, mely előre meghatározza, hogy pl. egy szerződéskötésnél esetén milyen adatok kezelhetők. Azonban minden olyan adat, ami ezekben nincs feltüntetve pl. a mail címed, telefonszámod, vagy egyéb célhoz kérik el adataidat, azok csak a te beleegyezéseddel történhet.

Ezt úgy hívják, hogy az érintett hozzájárulása. A regisztráció alkalmával a jelölőnégyzet bejelölésével jelezned szükséges, hogy elfogadod az adott célokhoz szükséges személyes adataid, ilyen módon jogosan történő használatát, kezelését. Webáruházunkban elkülönítjük a hírlevélre való feliratkozást a vásárlástól, regisztrációtól.

 

Mit jelentenek az adatkezelési célok?

 

Az adatkezelés nem egy általános szolgáltatás, hanem mindig csak annyi adatot lehet tárolni, amennyi egy adott cél eléréséhez szükséges és az adott célra fel kell hívni a figyelmedet. Pl. hiába tároljuk az e-mail címedet a regisztráció kapcsán, arra csak az engedélyeddel, azaz érintett hozzájárulásával küldhetünk hírleveleket, DM leveleket.

 

A személyes adatod, vagy rád jellemző információ(k) önkéntes rendelkezésre bocsátásával kijelented, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerted és kifejezetten elfogadtad a jogaid ismeretében.

Mik azok a sütik vagy Cookie-k?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

 

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. kosár tartalma, online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Vannak olyan munkameneti sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a hozzájárulásod nélkül adatot gyűjthetnek.

 

A sütik minden modern böngészőben kikapcsolhatók. Sütikről a sütiszabályzatunkban és a részletesebb tájékoztatóban is olvashatsz még.

Mi a személyes adat és hol tároljuk?

A „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Az általunk gyűjtött adatokat az infrastruktúránk különböző biztonságos helyszínein és a szerveren tároljuk, beleértve a rendszer naplófájljait, a hátsó adatbázisokat és az analitikai rendszereket. A tárolás és kezelési folyamat része, mint minden más webáruházban is, hogy a munkatársaink, szerverszolgáltató, IT szakemberek, könyvelés, online számla és banki szolgáltatók adataid egy részét megkapják. A törvény ezért minket arra kötelez, hogy velük, mint adatfeldolgozókkal szerződést kössünk. Az adatfeldolgozóink listáját is megtalálod a tájékoztatóban. Fontos tudnod, hogy munkatársaink, adatfeldolgozóink csak annyi adatot kapnak meg, ami rájuk tartozik, azaz a közös célhoz, vásárlási vagy egyéb kapcsolattartási folyamathoz szükséges. Minden adatot biztonságos és zárt helyen tárolunk. Nem tárolunk adatokat pendrivokon, telefonokon.

Meddig tároljuk a személyes adataidat?

A hozzájárulásod visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük, illetve hamarabb, ha egy adott cél okafogyottá válik. Jellemzően sütik, cookiek esetén, téves regisztráció, árajánlatkérés stb.

 

Fontos tudnod, hogy a törlési jogodat, néhány esetben felülírja a törvény. Az adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A hírlevelek estén bármikor lehetőséged van megadni és visszavonni a hozzájárulásodat. Ha reklámüzentet kapsz tőlünk e-mailben a lap alján elhelyezett linkkel és szöveggel emlékeztetni fogunk arra, hogy bármikor lehetőséged van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

 

Adatbiztonság, SSL tanúsítvány

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 

Oldalaink SSL biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az SSL tanúsítványok arra szolgálnak, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között. Bizonyos információknak, mint a hitelkártya adatok, fiókbelépéshez szükséges adatok és egyéb kényes információk átvitelének titkosítás alatt kell történnie, hogy kizárjuk az adatok kiszivárgását. SSL tanúsítvánnyal adataink titkosításon esnek át, mielőtt azok Interneten keresztül átvitelre kerülnének. A titkosított adatot csak a célszerver képes lefordítani. Ez biztosítja, hogy a weboldalon megadott adatainkat nem tulajdoníthatják el.

 

A tranzakciók PIN kódokkal és egyéb titkosításokkal zajlanak. Néhány szolgáltatásunk linkeket biztosít más webhelyekhez, pl. Facebook. Mivel nem ellenőrizzük ezen harmadik fél webhelyeinek információs irányelveit és gyakorlatát, kérjük ott is olvasd az adatvédelmi irányelveket, hogy megtudjad, hogyan gyűjtik és használják a személyes adatokat. Termékeink, szolgáltatásink egy része fizethető bankkártyával és e-utalvánnyal is. Mindkét esetben olyan harmadik félhez irányítjuk, melyek maguk is megtettek mindent a biztonság érdekében.

 

Személyes adataiddal kapcsolatos jogaid

Tájékoztatáshoz való jog:  Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Személyes adataiddal kapcsolatos jogaidat biztosítjuk, melyekről a szabályzatban részletesen is olvashatsz.

 

Jogaid az adatokkal kapcsolatban:  

 1. A hozzáférés joga

 2. A helyesbítéshez való jog

 3. A törléshez való jog

 4. Az elfeledtetéshez való jog

 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 6. Az adathordozhatósághoz való jog

 7. A tiltakozáshoz való jog

 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 9. Automatizált döntésfolyamatok elleni tiltakozás joga

A hozzáférés joga:  Jogosult vagy arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjál arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kaphassál.

 

A helyesbítéshez való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, célnak megfelelően kiegészítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Regisztrált felhasználóknak: Az adataid egy részét te is bármikor megváltoztathatod a felhasználói profilodban.

 

A törléshez való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. Fontos tudnod, hogy a törlési jogodat, néhány esetben felülírja a törvény, pl. számlabizonylat, szerződési feltétel.

 

Az elfeledtetéshez való jog : Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy te kérelmezted a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A kérésedre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te mégis igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e te jogos indokaiddal szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog : Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapjad, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsad anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Tehát ha kéred, nagyon szívesen kiexportáljuk a tárolt adatokat PDF és/vagy CSV formátumban.

 

A tiltakozáshoz való jog:  Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 • A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről t írásban tájékoztatunk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy a tiltakozásod megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén:  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást : Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Te és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Te jogaidnak és szabadságainak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy hozzájárul

Adattovábbítás

Harmadik személy részére történő adattovábbítást csak előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi előírás esetén végzünk. Az előzetes hozzájárulás beszerzése során tájékoztatjuk az érintettet az adattovábbítás címzettjéről, melynek ismeretében szabadon dönthet a hozzájárulás megadásáról. 7 Jogszabályi előírás alapján történő adattovábbítás esetén előzetes hozzájárulásra nincs szükség.

Adatfeldolgozás

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Társaságunk az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére igénybe vett adatfeldolgozók feladatai különösen az alábbiak:

 • ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerének üzemeltetése,

 • segítség a termékregisztrációban, információnyújtás a szolgáltatással kapcsolatban,

 • termék/tartozék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel

 • könyvelés, IT, programozás, szerver

 • az adatkezelő által kezelt adatok tárolása

Az adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják. A hatályos adatfeldolgozók részletes listáját és tevékenységük leírását az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

Panasz és egyéb fontos

 

Reméljük, megelégedéssel kezeljük az adataidat és minden tájékoztatást megtalálsz az adatkezelési tájékoztatóban. Ennek ellenére, ha nem értenél, valamit, vagy ha tiltakozni szeretnél személyes adataid jogszerűtlen kezelése ellen, akkor keress minket az elérhetőségeinken. Adatvédelmi tisztviselőnk, vagy munkatársaink segítenek a probléma megoldásban. Adatvédelmi incidens esetén a törvény szerint járunk el.

 

Természetesen jogodban áll panaszt benyújtani a lakóhelyed szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítéled meg, hogy a személyes adatai kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik. A hatóság központi elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelezési címe: 1530 Budapest. Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.

bottom of page